Norsk Bilkontroll AS :: 1 - 2 - 3  :: 

  

 

 

 

    

::::::::Auksjoner  :::::::::::::::::::::::::::::::::Bil::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Båt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Mc::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ::::::::::::Tilbake til Hovedsiden::::::::::::::::::::::::::::::::

::::Torget (saker & Ting) ::  Lastebil & Buss::::::Camping & Bobil:::::Bygg &Anleggsmaskiner                   :::::::::::::::::::::::::::::::::              :::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Verditaksering - Salg og registrering av konkursbo - Salg av inkassogjenstander - Auksjoner

Kontakt info

Norsk Bilkontroll AS Org.nr.: 979 322 909

Adr.: Pedellen 10, Sundbysenteret Stathelle 
Tlf: 35 97 40 20          Fax: 35 96 10 76

Tor Eik             direkte : 916 64 799

Harald Skogmo Direkte: 913 52 619

------------------------
Åpningstider:

ETTER AVTALE

 

Norsk Bilkontroll AS © 2007 powered by Netdeal